Consells per abrillantar el terra

L’abrillantat se sol realitzar en sòls de marbre, per poder protegir-ho contra els frecs i poder donar-li lluentor. En Global ho realitzem amb la màquina que la seva funció és donant cercles, s’aplica un producte per abrillantar. També es poden aplicar ceres, la qual cosa ja estaríem parlant d’encerat i no abrillantat.

La màquina ha d’anar amb el disc de llana d’acer, en fregar aquest disc amb el producte que hem aplicat, es cristal·litza i no patina. Dóna un acabat brillant com si ho haguéssim fregat. Un truc per fer això correctament és dividir per etapes, cada petit tram i abrillantar sempre es realitzen passades en cercle.

Per tant, els tècnics de Global S.L. depenent de l’estat del sòl, apliquessin abans d’abrillantar un decapant específic, de tipus alcalí, per eliminar la brutícia o restes de cera que es trobin en el marbre.

Un dels petits canvis que es pot observar, és que, si el sòl està molt desgastat perquè té molts anys i no ha té un manteniment apropiat, és obligatori canviar el disc d’acer pel de diamants. Hauríem de primer passar la màquina amb el disc de diamants amb una mica d’aigua i després tornaríem a canviar el disc, pel d’acer i procediríem a abrillantar-ho amb normalitat.

Quan abrillantem el sòl a part d’evitar moltes relliscades, també canviem la nostra imatge visual, en veure el sòl abrillantat, la neteja rutinària es veurà més facilitada. Per a la neteja de sòl una vegada s’hagi abrillantat solament n’hi ha prou amb passar l’aspirador com es fa habitualment i després fregar el sòl amb una mica de detergent en una galleda d’aigua.