Neteja

La forma de neteja dels nostres professionals, varia segon el sector, els tipus de neteges més comuns que realitzem són:

 • Neteja d’indústries
  És molt important per a nosaltres conèixer a fons el procés productiu del client, només d’aquesta manera podrem aplicar el mètode més adequat a cada tipus d’indústria. Normalment, el més utilitzat per nosaltres per a aquests tipus, és la neteja manual que consta de: raspallat, remull, esbandida, desinfecció i assecat.

 • Neteja d’oficines
  Per netejar oficines i despatxos, el nostre personal realitzarà el següent procés: primer netejaran les parts altes, com sostres, finestres, parets, etc., després es dedicaran al mobiliari general, com escriptoris, taules, armaris, ordinadors, etc., també netejaran terra amb especial atenció, ja que hi ha de diferents tipus i finalment aromatitzaran l’ambient. Finalment, higienitzaran i desinfectar el bany o qualsevol altra habitació de les instal·lacions.

 • Neteja d’hospitals
  El mètode de neteja variarà segons els sectors de l’hospital, tipus de superfície a ser netejada, quantitat i característiques de la brutícia present. Oferim un sistema basat en la utilització de la tecnologia de microfibres, el fregat humit, controls de qualitat de la placa bacteriana, preimpregnació dels teixits de neteja amb la quantitat exacta de producte i de la forma més higiènica, entre d’altres.

 • Desinsectació
  Cada plaga d’insectes requerirà una actuació concreta i unes mesures concretes. En funció de la biologia de la plaga a tractar els nostres tècnics valoraran el millor dels tractaments per a cada cas i buscaran implementar aquelles mesures de control que ocasionen menys molèsties en l’activitat normal del client i al seu torn resultin les més segures possibles tant per a les persones com per al medi ambient.

 • Desratització
  Quan parlem de desratització ens referim a la tècnica d’utilització tant de barreres físiques com de productes capaços de mantenir una instal·lació lliure de rosegadors, eliminació de rates i ratolins en un determinat ambient. Cadascun dels grans grups engloba un seguit de procediments, mètodes i tècniques diferents i si es tracta d’accions de xoc o manteniment. Estudiarem el seu cas per aplicar la millor tècnica i obtenir el millor resultat de l’eliminació dels seus rosegadors.

 • Fumigació
  Tractem les plagues d’insectes i altres paràsits per mitjà d’insecticides gasosos o líquids volàtils anomenats “productes fumigants” o fumígens. Hi ha diferents mètodes per combatre aquestes plagues, com pot ser, fumigació amb líquid, amb gel, amb gas, etc. És per això que, estudiaríem el cas, per a realitzar la tècnica més adequada per a un excel·lent resultat.

 • Neteja d’obra
  Després d’una obra, queden taques de pintura, vernís, ciment, guix i sobretot molta pols, i per tractar-les, determinarem primer el tipus de brutícia per triar el químic i maquinària més adequat per assolir un bon resultat.

 • Abrillantats
  Per abrillantar el terra apliquem un producte de tractament que, el que fa, és fer un efecte píling sobre el sòl, deixant-lo amb la superfície neta de ceres i residus, a aquest procés se l’anomena decapatge. A continuació, un cop fregat i assecat, se li apliquen uns químics especials per obtenir la brillantor desitjada i tancar qualsevol porositat, totes dues aplicacions es duen a terme amb una màquina rotativa intercanviant-l’hi els discos segons el procés que s’apliqui.

 • Polits
  El nostre equip està integrat per tècnics qualificats que reben informació continuada i actualitzada per estar al cas de les novetats que es produeixen en el sector, tant pel que fa a procediments com a equips i productes. Per polir bé la seva terra, els nostres especialistes li aconsellaran sobre els procediments més adequats en cada cas.

 • Desinfecció
  Per eliminar o inactivar agents patògens impedint el creixement de microorganismes patògens en fase vegetativa, nosaltres fem servir desinfectants professionals d’alta concentració que redueixen els organismes nocius a un nivell que no danya la salut ni la qualitat dels béns precaris.

 • Neteja química
  Realitzem
  aquest tipus de neteges amb equips especials de recirculació de solucions químiques, eliminem tot embrutiment, dipòsit, incrustació o compost que alteri el bon funcionament dels equips i/o objectes.

 • Neteja de piscines
  Per realitzar la neteja de la seva piscina disposem de tota mena de maquinària necessària per a tal fi. Els “skimmers” de la piscina, el quit de prova, i els productes químics que utilitzarem per tractar la seva piscina i mantenir-la en bon estat, són també fonamentals per a un bon resultat.

 • Neteja de cases
  Cal que apliquem la tècnica de neteja correcta en les diferents sales d’una casa o pis perquè els mobles, objectes i diferents estris no quedin danyats. És per això que nosaltres fem servir diferents tècniques per a un resultat òptim, com fregar, sacsejar, aspirar, rentar, escombrar, netejar, etc.

 • Neteja d’aire condicionat
  Per a una excel·lent neteja tant dels conductes com del seu aparell d’aire condicionat disposem de totes les eines, productes i consumibles totalment especialitzats per als diferents casos. Disposem de robot motoritzat amb càmera per netejar conductes. Productes per netejar filtres, etc.

 • Neteges en alçada
  Disposem de personal especialitzat (escaladors), format en aquest tipus de neteja a més d’equipament d’alta qualitat pel que fa a utillatge i elements de seguretat per a una correcta neteja en llocs alts. Seguim en tot moment les regulacions de prevenció de riscos en aquesta matèria.

 • Neteja de sostres
  Per a una bona neteja del sostre, primer estudiarem el seu cas, com per exemple si és netejar sostres amb floridura, sostres amb taques groguenques, aquells locals del tipus frigorífic i sostres enrajolats per així, poder utilitzar l’equipament adequat i sobretot tenim especial cura amb els elements de treball, mobiliari, si l’ambient no està buit, etc. Tot això amb un únic objectiu, deixar el sostre en perfectes condicions.

 • Tractament de sòls
  Depenent del tipus de tractament de sòl o zona a tractar usarem les tècniques biològiques, fisicoquímiques o tèrmiques, primer estudiarem el seu cas, per a la millor restauració i neteja del sòl o zona afectada.

 • Eliminació de grafitis
  L’eliminació de grafitis va en funció del tipus de superfície i del tipus de “pintura” o material amb què es realitza. Eliminem tota mena de grafits ja, siguin de pintura com grafitis duts a terme amb àcid.

 • Neteja de catifes
  El nostre personal fa servir màquines de neteja en humit, polvoritzen i treuen una solució de detergent calenta mentre neteja la catifa, perquè quedi com el primer dia. El servei d’emmagatzematge és optatiu.
 • Neteja de vidres
  La neteja de vidres i miralls porta el seu temps i dedicació. Depenent del grau de brutícia del vidre utilitzarem unes tècniques o altres per a un bon resultat. És important no oblidar-se dels perfils, de manera que lliurem un excel·lent servei.

 • Neteja de façanes
  Per al manteniment de façanes, disposem de mètodes superficials i no agressius perquè no danyin els materials ni els elements d’ornamentació. Per tot això, primer estudiem detingudament el tipus de material de la façana i el seu estat de conservació, així com el tipus de brutícia que presenta, per triar el mètode de neteja òptim i obtenir d’aquesta manera el millor resultat.

 • Neteja de sòls
  El nostre personal està totalment capacitat per a realitzar la neteja dels diferents tipus de superfície, sigui de pedres i aglomerats, fusta i parc, ceràmica, etc., usant els millors productes per al millor acabat.

 • Neteja de col·legis
  Totes les zones de l’escola s’han de netejar per un personal ben entrenat que està informat sobre el control de la pols, gèrmens i bacteris. Es dedicarà a fer de les aules i altres zones un entorn saludable i net per als nens, ja que els llocs més comuns d’un col·legi com, les classes, lavabos i sales comunes poden esdevenir una font potencial de malalties en els nens. Per aquesta raó és molt important la bona qualitat de la neteja que Global presta.

 • Neteja de locals
  La neteja de locals consisteix en l’eliminació de tota la brutícia i desinfestació de les superfícies de totes les dependències de l’immoble. Començant per sostres, parets, portes, marcs, fins escales i terres.

Limpieza

Neteja