Contacte

Global Servicios Generales, S.L.

B-65.344.608

C/ Joncar, 49 Local 2

08005 – Barcelona.

Horari serveis:  24 h

+ 34 672 07 54 13

Horari oficina:

Dilluns a Divendres de 8 a 14 hores

+ 34 935 998 109

www.globalserviciosgenerales.com

admin@globalserviciosgenerales.com

D’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes d’aquest formulari seran incorporats a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de GLOBAL SERVICIOS GENERALES SL amb la finalitat d’atendre el seu dret de desistiment en virtut de l’establert en la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. Així mateix, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra *direcciónJONCAR 49 *LOC 2 08005, BARCELONA. L’enviament d’aquest formulari implica la formalització del seu dret de desistiment i, en conseqüència, l’extinció de l’obligació de l’execució del contracte formalitzat entre les parts. Una vegada tramitada la seva sol·licitud, GLOBAL SERVICIOS GENERALES SL li remetrà justificant de recepció per mitjà del canal de comunicació que vostè hagi indicat en el citat formulari. Li recordem, que ho haurà de conservar com a prova de l’exercici del seu dret de desistiment.

  Contacte / Nosaltres et truquem

  Nom*

  E-Mail*

  ¿Desitja que el truquem? SiNo
  Telèfon*

  Missatge

  Si vols aportar alguna documentació, aquest és el teu lloc.

  captcha